CRU

Aktualności

Centrum Rozwoju Uczelni

Biuletyn styczniowy – granty krajowe i europejskie

9 stycznia 2017

Zapraszamy do lektury styczniowej edycji biuletynu. Gratulujemy Wydziałowi Nauk o Wychowaniu rozpoczęcia dwóch nowych projektów w ramach programu Erasmus. Polecamy uwadze konkurs PO WER 3.2 na zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Dodatkowo: – możliwość staży w zagranicznych…

Granty krajowe i europejskie – grudniowy biuletyn CRU

7 grudnia 2016

Zapraszamy do lektury grudniowej edycji biuletynu w której między innymi prezentujemy nowe międzynarodowe projekty edukacyjne, informujemy o postępach w realizacji projektu CLIL a także  wynikach w ramach ostatnich konkursów w programach OPUS, SONATA, PRELUDIUM  Dodatkowo  przedstawiamy oferty grantów i stypendiów…

Warsztaty Erasmus +

17 listopada 2016

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych zaprasza pracowników uczelni na warsztaty dot. przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Tematyka warsztatów: Dopasowanie pomysłu do wymogów i priorytetów programu. Konsorcjum: dobór partnerów, podział odpowiedzialności. Konstrukcja budżetu: kategorie budżetowe, koszty kwalifikowane, wkład własny i sposoby jego finansowania. Dobre…

Zapisz się do naszego newslettera

Uniwersytet Łodzki
,