CRU

Kontakt

Centrum Rozwoju Uczelni

Międzynarodowe i krajowe projekty badawcze w tym z zakresu badań stosowanych (między innymi: NCBiR, Horyzont, POWER)

Michał Kulik

dyrektor centrum

Telefon: 42 635 47 11; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 218
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne, krajowe projekty badawcze i edukacyjne, współpraca międzynarodowa oraz mobilność kadry i studentów, koordynacja pracy zespołu centrum

Joanna Korczyńska

kierownik biura

Telefon: 42 635 41 69; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215B
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Programy KE, w tym Horyzont 2020. Programy MNiSW (Granty na Granty, programy PLUS, projekty międzynarodowe współfinansowane). Międzynarodowe projekty badawcze - projekty NCN (m.in. Harmonia) i NCBR (m.in ERA-NET). Programy strategiczne NCBR i inne programy badawcze krajowe i międzynarodowe (m.in. Interreg).

Barbara Łukomska

specjalista

Telefon: 42 635 41 71; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215A
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego); inne

Małgorzata Mstowska

specjalista

Telefon: 42 635 41 68; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215A
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego); inne

Monika Namysłowska

samodzielny referent

Telefon: 42 635 41 69; Adres: ; Nr pokoju:
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Konsultacje prawne, opiniowanie umów, negocjowanie umów w zakresie aspektów prawnych w ramach programów badawczych.

Renata Olender -Bartosik

specjalista

Telefon: 42 635 41 68; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215A
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego); inne

Anna Przygodzka

specjalista

Telefon: 42 635 41 71; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215A
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego); inne

Dominika Rostocka

specjalista

Telefon: 42 635 41 71; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215A
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego); inne

Ewelina Wronka

specjalista

Telefon: 42 635 41 69; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 215B
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Programy KE, w tym Horyzont 2020. Programy MNiSW (Granty na Granty, programy PLUS) Międzynarodowe projekty badawcze - projekty NCN (m.in. Harmonia) i NCBR (m.in ERA-NET). Programy strategiczne NCBR i inne programy badawcze krajowe i międzynarodowe.

Krajowe projekty badawcze w tym z zakresu badań podstawowych (między innymi: Narodowe Centrum Nauki, stypendia MNISW)

Danuta Klimaszewska

specjalista

Telefon: 42 635 41 59; Adres: Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
Zakres:

Aleksandra Szafarz

Telefon: 42 635 41 59; Adres: Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
Zakres:

Michał Kulik

dyrektor centrum

Telefon: 42 635 47 11; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 218
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne, krajowe projekty badawcze i edukacyjne, współpraca międzynarodowa oraz mobilność kadry i studentów, koordynacja pracy zespołu centrum

Iwona Rytych-Kaleta

kierownik biura

Telefon: 42 635 41 58; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

krajowe projekty badawcze NCN

Alina Kołodziuk

specjalista

Telefon: 42 635 41 59; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

projekty badawcze NCN: SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM; GRANTY BADAWCZE Prezydenta Miasta Łodzi; NAGRODY Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne; Stypendia START FNP

Kamila Starczewska

samodzielny referent

Telefon: 42 635 41 59; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców; nagrody Marszałka województwa łódzkiego za prace doktorskie i habilitacyjne

Projekty edukacyjne i wspierające badania (miedzy innymi: Erasmus +, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy)

Michał Kulik

dyrektor centrum

Telefon: 42 635 47 11; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 218
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne, krajowe projekty badawcze i edukacyjne, współpraca międzynarodowa oraz mobilność kadry i studentów, koordynacja pracy zespołu centrum

Marcin Podogrocki

kierownik

Telefon: 42 635 47 52; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 217
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
wszystkie wydziały i jednostki UŁ
Zakres:

Erasmus+ (Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych): Partnerstwa strategiczne, Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego; Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy, inne programy UE

Małgorzata Gramala

specjalista

Telefon: 42 635 47 52; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 217
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Liceum UL
Zakres:

Erasmus Mundus, Erasmus+ (Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych): Partnerstwa strategiczne, Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, Fundusz Stypendialno-Szkoleniowo, inne programy UE

Katarzyna Riley

specjalista

Telefon: 42 635 47 52; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
Wydział Filologiczny
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Zakres:

Erasmus+ (Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych) -  Akcja 2, Partnerstwa strategiczne, wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, Tempus VI

Karolina Tomczyk

specjalista

Telefon: 42 635 47 52; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Zarządzania
Ceraneum
Wydział Prawa i Administracji
Zakres:

Erasmus+ (Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych): Partnerstwa strategiczne, Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego; Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy, inne programy UE

Marta Chruściel

specjalista

Telefon: 42 635 47 52; Adres: ul. Narutowicza 68; Nr pokoju: 216
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Zakres:

Erasmus+ (Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych); Partnerstwa strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego, Sport, inne programy UE

Masz pomysł na projekt – potrzebujesz wsparcia?

Informacje o projekcie:

Rodzaj projektu

Główny cel projektu

Opis projektu

Informacje kontaktowe

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Wydział

Katedra

Pola oznaczone tym kolorem są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UŁ adresu użytkownika w celach marketingowych.

Uniwersytet Łodzki
,