CRU

O Centrum

Centrum Rozwoju Uczelni


 • Głównym zadaniem Centrum Rozwoju Uczelni jest wsparcie dla działań angażujących Uniwersytet Łódzki w projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływających na rozwój umiędzynarodowienia uczelni. CRU aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty międzynarodowe i krajowe oraz inicjuje działania wspierające mobilność kadry i studentów.
 • Centrum integruje pracę 3 jednostek:

  • Biura Programów Badawczych i Strukturalnych,
  • Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych,
  • Biura Nauki

 • Swoje zadania koncentruje w 2 kluczowych obszarach:

  1. Międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne.
  2. Krajowe projekty badawcze i edukacyjne.

 • W obszarze projektowym CRU udziela wsparcia w zakresie:

  • informacji o programach krajowych unijnych i aktualnych konkursach,
  • wsparcia w przygotowaniu wniosków projektowych oraz tworzeniu konsorcjum projektowych,
  • zarządzania projektami i komunikacją,
  • monitoringu oraz ewaluacji projektu,

Uniwersytet Łodzki
,