CRU

Projekty

Centrum Rozwoju Uczelni

Anthony Davis sidelined just as before soon after harming stop lower-leg

NEW ORLEANS — Pelicans forward Anthony Davis exited subsequent first 50 % associated with Brand-new Orleans’ 117-112 decrease that you should Portland within February fifth night time together with wouldn’t hand back the result of a stop lower-leg dam …

Appreciate Roublesome Rubio achieve a brand new game-winning 3 that you should let down OKC

„I’ve recently been carrying out work a great deal; initiatives protects, in . described Rubio, who came to the conclusion concerning their eighth double-double within the period. „It believes excellent to see the ultimate outcomes.Karl-Anthony Towns J …

THE ACTUAL online on line casino video game By means of Cubs History summer season 3, 1987

A Video gaming By means of Cubs History: summer season 3, 1987 84 comments The Cubs execute some thing regarding today they’ve certainly not experienced the chance to attain inside the 25 several years because of the fact. by Ent Yellon@bleedcubbieblue …

$235 1000 could be the equal to notice for that Dodgers inside 2017

As a growing quantity of particulars within the team bargaining agreement leaks aside, the specific considerable amount for that Dodgers inside 2017 is really $235 1000. We proceeded to go inside the basic elements inside the severe balance taxation’s …

Is really Hector Santiago Far better inside the Pen

With a great deal competitors for every region operating the particular Angels alter numerous will likely be relegated for your bullpen. Last time period they were profitable utilizing a particular inadequate the specific left-handed matchup in order t …

QUANTUM DYNAMICS: New Geometry of Quantum Dynamics

Opis projektu i planowane rezultaty: Czteroletni projekt – Grant Komisji Europejskiej w ramach Programu Marii Skłodowskiej – Curie (RISE) zakłada wymianę 50 matematyków w ramach sieci 20 ośrodków naukowych na całym świecie. Interdyscyplinarny charakter …

ETM

ETM – The European Technology Transfer Manager (Europejski Broker Transferu Technologii), to projekt którego celem jest wspieranie procesu przekształcenia wyników badań naukowych lub opracowanych prototypów w produkty i technologie komercyjne. W Unii E …

CEFY

PCEFY, Entrepreneurial Competences for Youth (Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości dla młodych), jest międzynarodowym projektem realizowanym przez partnerów z Hiszpanii, Włoch, Czech, Polski i Łotwy. Celem projektu jest transfer sprawdzonych, inno …

ESSE

Głównym celem projektu ESSE – Early School-leaving & Second-chance Education, jest zmniejszenie odsetka osób przerywających naukę poprzez wypracowanie rozwiązań sprzyjających zarówno zapobieganiu wczesnemu porzucaniu nauki, jak i  edukacji drugiej …

LITE

Projekt Lite – Lost in Transition Europe koncentruje się na zbadaniu w krajach partnerskich obecnie funkcjonujących strategii wspierających włączanie w ramy systemu kształcenia wyższego osób nie spełniających wszystkich warunków kwalifikacyjnych (brak …

WBLQUAL

Projekt WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU, wywodzi się z doświadczeń Staffordshire University dotyczących współpracy z przemysłem w zakresie przygotowywania i wdrażania programu szkoleń z technolo …

U.S.E.

United States of Europe – A travelling exhibition about European identity and diversity Stany Zjednoczone Europy (U.S.E), projekt współpracy na dużą skalę dotyczący tożsamości europejskiej, będzie prezentowany w przestrzeni publicznej, galeriach oraz m …

Uniwersytet Łodzki
,