CRU

Projekty

Centrum Rozwoju Uczelni

LITE

23 września 201415:57

Projekt Lite – Lost in Transition Europe koncentruje się na zbadaniu w krajach partnerskich obecnie funkcjonujących strategii wspierających włączanie w ramy systemu kształcenia wyższego osób nie spełniających wszystkich warunków kwalifikacyjnych (brak wymaganego wyksztu)

Uniwersytet Łodzki
,