CRU

Projekty

Centrum Rozwoju Uczelni

QUANTUM DYNAMICS: New Geometry of Quantum Dynamics

15 listopada 201613:36

H2020

Opis projektu i planowane rezultaty:

Czteroletni projekt – Grant Komisji Europejskiej w ramach Programu Marii Skłodowskiej – Curie (RISE) zakłada wymianę 50 matematyków w ramach sieci 20 ośrodków naukowych na całym świecie. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwoli jego uczestnikom włączyć się w nowe kierunki badań oraz nawiązać nowe kontakty.

Program: Horyzont 2020

Czas trwania:

01.01.2016 – 31.12.2019

Instytucja koordynująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy:

Uniwersytet Łódzki (PL), Uniwersytet Warszawski (PL), University of Glasgow (UK), University of Aberdeen (UK), University of Copenhagen (DK), University of Munster (DE), Vrije Universiteit Brussel (BE), Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (IT), Penssylvania State University, State College (US), University of Colorado at Boulder (US), University of Kansas, Lawrence (US), University of California at Berkeley (US), University of Denver (US), The Fields Institute, University of Toronto (CA), University of New Brunswick at Fredericton (CA), University of Wollongong (AU), Australian National University (AU), University of Otago (NZ), Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (MX)

Jednostka UŁ:

Zakład Teorii Pola, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Budżet projektu:

EUR 288 000

Budżet projektu UŁ: EUR 22 500

Strona internetowa projektu:

www.impan.pl/pl/dzialalnosc/programy-miedzynarodowe/obecne-programy/quantum-dynamics

Kierownik projektu:

dr Bartosz Zieliński

Osoba kontaktowa:

bzielinski@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łodzki
,